VISA Inspire i Electron

kartica-visa-electronVISAje međunarodna debitna platna kartica, koja će ti omogućitijednostavno da uvekimaš neku kintu u štek. Ovom karticom možeš plaćati robu i usluge, kao i podizati gotovinu na bankomatima u zemlji i inostranstvu, koji su obeleženi znakom VISA.

Debitne kartice su inače kartice koliko imaš novca toliko možeš i da potrošiš. Dakle nema opasnosti od minusa. Samo je potrebno nagovoriti mamu ili stariju sestru da ti otvori karticu na svoje ime, jer samo punoletna lica imaju pravo da podnesu zahtev za istu. Svebanke imaju Debitne kartice, tako da sve jedno koja je.

Internet kartica

Internet kartica je debitna platna kartica iz Visa programa platnih kartica, namenjena za plaćanje roba i usluga putem interneta. Ovu karticu nije moguće koristiti na POS teminalima i bankomatima i iz tog razloga se izdaje bez PIN koda.

Za podnošenje zahteva za ovu karticu dovoljna je lična karta.

Ova kartica ti omogućava da na internetu kupuješ brzo, lako i sigurno. Potrebno je samo da se identifikuješ brojem kartice, rokom važnosti i trocifrenim zaštitnim brojem (validation code), koji se nalazi na licu kartice. Limit potrošnje je određen visinom novca na računu. Celokupna potrošnja zadužuje devizni račun za koji je tvoja kartica vezana i obračunava se u evrima.

PayPalhero-Paypal-670x350

PejPal je servis koji se u svetu već uveliko koristi. Od skora i kod nas. Za ovaj servis je neobhodno da imaš jednu od ove dve gore navedene kartice i svoju e-mail adresu. Jednom kada se registruješ na sajtu PayPal-a više ti broj kartice nije potreban, uvek kucaš samo svoju e-mail adresu.