Numerologija se trudi da ukaže ljudima na njihove dobre i loše strane i da ih posavetuje kad je reč o izbegavanju loših navika koje im stvaraju životne probleme. Izvodi ih iz mraka, koji je posledica nepoznavanja uticaja planeta na njihov život. Uči ih kako da postupaju s tim uticajima pomoću boja i kristala. Daje im i savete o njihovom ukupnom duševnom i fizičkom zdravlju, vrstama bolesti kojima su podložni i ukazuje na načine kako da ih izbegnu.

Smisao numerologije treba tražiti u osiguravanju opštih podataka o ljudskim bićima, koja, iako su slična po fizičkom izgledu, različito sagledavaju svet. Njihovo slozeno ponašanje može se videti u svetlu njihovih astroloških konfiguracija (položaju zvezda) i odnosa među njihovim duhovnim brojevima, sudbinskim brojevima i brojevima imena.

Postoji devet jednocifrenih posebnih brojeva. Odnos brojeva prema planetama predstavlja objašnjenje numerologije. U hinduističkom sistemu, ovaj odnos je isti kao i na Zapadu, uz sledeća dva izuzetka: broj 4 u hinduističkom sistemu odgovara Rahuu (severnoj poluplancti Meseca), dok se na zapadu taj broj odnosi na Sunce i Uran. Uz to, broj 7 u hinduističkom sistemu odgovara Ketuu (južna poluplaneta Meseca), dok se na Zapadu on odnosi na Mesec i Neptun. Narav ili ponašanje određenog broja proizlazi iz vladavine njegove planete.
Na svaku osobu utiču tri broja: duhovni broj, broj imena i sudbinski broj. Uticaj ova tri broja je različit od uticaja devet planeta u astrološkim kućama. Uticaj samog Sunca, na primer, menja se zavisno od kuće i zodijačkog znaka u kojem je ono smešteno na natalnoj karti. Sa promenom znaka Sunca, dolazi do promena u čovekovom ponašanju. U numerologiji, svi ljudi s duhovnim brojem 1 imaju neke osobine tog broja (1), bez obzira na mesec u kojem su rođeni. Razlika u mesecu, znak Meseca, znak Sunca i ascedenta samo menja njihov stav. Svi ljudi broja jedan imaju iste dobre dane, datume i godine; imaju i iste boje i kristale. Za razliku od toga, u astrologiji se snaga planete, pa tako i njen broj vladavine, menja zavisno od toga u kojoj je kući.
Na primer, egzaltirano Sunce smešteno u Biku, koje je smešteno u osmoj ili dvanaestoj kući gubi plodnost jer je smešteno u neprijateljskoj kući. Isto Sunce u Biku postaje moćno kada je smešteno u desetoj kući. Slično tome, egzaltirani Saturn nije dobar u prvoj, četvrtoj, sedmoj ili desetoj kući, a vrlo je dobar u trećoj, šestoj, devetoj ili jedanestoj, i tako dalje. Astrologija je preciznija od numerologije.Ovi specifični detalji pomažu astrologu u shvatanju položaja pojedinog čoveka. Numerologija je opštije područje izučavanja i obuhvata samo aspekt ponasanja ljudske ličnosti. Razvila je sopstveni izraz koji se bavi širokim osobinama lićnosti. No, lakse je naučiti numerologiju nego astrologiju. Ona lako pokreće um bez ulaženja u pomnu obradu detaija poput proučavanja kretanja planeta. Nurnerologija je vestina za svakoga.