Pristup odabiru svog kristala mora biti veoma ozbiljan. Izbor treba da uzme u obzir sve što znate o određenom kristalu sa jedne strane, a s druge neobjašnjiva želja da komunicirate sa određenim mineralom. Takvo podsvesno privlačenje je zasnovano na osećanjima sinhronizacije sopstvenih vibracija i vibracija kamena. U suštini isto kao i odbacivanje nekog kamena, međutim, stanje vaše energije može se menjati tokom vremena, tako da kamen koji ste odbacili može vremenom postati relevantan.