Jednog dana, pojavio se maleni otvor na čauri. Čovek je sedeo i gledao kako se leptir nekoliko sati muči, da bi izvukao svoje slabašno telo kroz taj maleni otvor.
Onda je leptir prestao da se pomera. Činilo se da ne može dalje.
Zato je čovek odlučio pomoći leptiru: uzeo je makaze i rasekao čauru. Leptir je sa lakoćom izašao. Ali je imao krhko telo i smežurana krila.
Čovek je nastavio posmatrati leptira, očekujući da će se svakog trenutka krila otvoriti, povećati i raširiti, kako bi podržala leptirovo telo i osnažila ga.
Međutim ništa se nije dogodilo! Leptir je ceo svoj život proveo puzeći okolo sa slabašnim telom i nerazvijenim krilima. Nikada nije poleteo.
Čovek uprkos svojoj ljubaznosti i dobrim namerama, nije razumeo da je poteškoće kroz koje je leptir morao proći, izlazeći iz caure, osmislio Bog, kako bi krv iz tela leptira potekla u krila i kad se oslobodi čaure da bude spreman da leti.
Ponekad su poteškoće upravo ono što nam treba u životu.. Kad bi nas Bog oslobodio od svih prepreka, osakatio bi nas. Nikada ne bi postali onoliko snažni koliko možemo biti. Nikada ne bi mogli leteti.
Tražio sam Snagu… I Bog mi je dao Poteškoce koje su me osnažile. Tražio sam Mudrost… I Bog mi je dao Probleme koje je trebalo rešiti. Tražio sam Bogatstvo… I Bog mi je dao Mozak i Telo da mogu raditi.
Tražio sam Hrabrost …. I Bog mi je dao prepreke koje je trebalo savladati. Tražio sam Ljubav….. I Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći. Tražio sam Usluge …. I Bog mi je dao prilike. “Nisam dobio ništa od onog što sam tražio…. Ali dobio sam sve što mi je trebalo.”

Živi život bez straha i suoči se sa preprekama i znaj da ih sve možeš savladati.