1. Školu ne bi trebalo shvatati kao muku. Naprotiv. Važno je imati pozitivan stav i ne kukati unapred. U prvom koraku druženja sa knjigom potrebno je pročitati zadato gradivo, sa razumevanjem. Ako je potrebno gradivo bi se trebalo pročitati i do nekoliko puta. Tokom čitanja poželjno bi bilo odvojiti ono što je najbitnije u lekciji, i na taj način pamtiti ključne informacije.

 

  1. Odvajanje najvažnijeg u lekciji može se učiniti na nekoliko načina. Pre svega, tako što ćete najbitnije informacije iz lekcije zapisati na papir ili u neku radnu svesku. Ukoliko ne želite to da radite, drugi način je da podvučete ono što smatrate važnim u datoj lekciji (običnom olovkom, bojicom, flomasterom) i da kroz dalja čitanja pamtite baš ono što ste podvukli ili izvukli sa strane kao najvažnije.

 

  1. Ukoliko vam tokom čitanja ( i odvajanja bitnog od nebitnog) nešto nije jasno potrebno je da se obratite svom nastavniku/nastavnici i da ga/je pitate da vam gradivo pojasni. Takođe, možete se konsultovati i sa roditeljima, sestrama, braćom ili sa svojim drugarima i drugaricama. Razmena informacija i znanja sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama jako je važna u procesu učenja. Svaku nepoznatu reč sebi morate pojasniti, tako da i korišćenje google-a, prilikom učenja, može biti i više nego korisno.

 

  1. Kada pređete zadato gradivo nekoliko puta, kada ga iščitate i pojasnite pokušajte da od svega toga pročitanog napravite neku svoju priču, koja će se oslanjati na ključne informacije iz knjige. Probajte da ponavljate naglas sve ono što ste zapamtili kao da pričate neku zanimljivu priču. Ukoliko vam je lakše da vam neko postavlja pitanja iz lekcije, onda zamolite nekog sebi bliskog da vas propita.

 

  1. Nikada ne zaboravljajte pitanja koja su zapisana na kraju svake lekcije. Ona su vam smernica za suštinu gradiva koje bi trebalo da naučite. Dakle, u procesu ponavljanja odgovarajte na pitanja s kraja lekcije i u skladu sa njima i samim tekstom koji učite sklapajte svoju priču i svoje odgovore. Ponavljanje je majka učenja, pa stoga čitajte i ponavljajte gradivo sve dok ne budete sigurni da sve to što učite vama jeste, zapravo, savršeno jasno.

 

I ne zaboravite da se ne uči za ocenu, već za znanje koje će vam kasnije koristiti u životu!