Da se ​​rodi više dece. Kukavice prenose na staratelje sve troškove uzgoja potomstva: izgradnju gnezda, inkubiranje pilića, snabdevanje hrane za njih.

To omogućava ženki da položi do 15 jaja po sezoni, što je nemoguće kod „normalnog“ gnežđenja. Njeno telo nije u stanju da formira više jajašaca istovremeno, a ako se proizvode jedno za drugim, kukavice nakon ispiranja prvih pilića neće moći da ih hrane, jer će morati da inkubira preostala jaja. Pored toga, čak i par ptica ne može uzgajati 15 kukavica.

Bacanje jaja je korisno za razmnožavanje, a ove navike su evolucijski usađene u kukavicama, kao i kod nekih drugih ptica – na primer, rajske udovice.