Postoji nekoliko teorija koje to mogu objasniti. Prvo je da tvoj ljubimac pokušava što bolje čuti šta mu se kaže. Kod pasa, ušne školjke su pokretne, mogu brzo i jasno odrediti područje iz koga zvuk dopire do njih. Ali sve primljene informacije obrađuje mozak, koji izračunava razliku u prolazu zvuka do svakog uha u vremenu. Tako pas, uz pomoć blagog nagiba glave, pokušava da utvrdi na kojoj je udaljenosti izvor zvuka i gde se, u odnosu na njega, nalazi. ⠀

Druga verzija koja objašnjava da tvoj ljubimac sluša ton i intonaciju sa kojom govoriš i povezuje ga sa određenim tačkama – prijatnim ili ne, što je ohrabrenje , šetnja itd. Njeni mišići u srednjem uhu kontrolišu deo mozga, isti deo je odgovoran za izraze lica i pokrete glave. Stoga, kad nagne glavu, pokušava te bolje razumeti i pokazati da ga zanima šta kažeš. ⠀

Treća verzija kaže da pas pokušava da nas bolje razume, bazirajući se ne samo na tonu koji mu je rekao, već i na tvoj izraz lica, gestovima, izrazima lica i očima. Za psa je važno da tokom razgovora sa tobom vidi i tvoje lice.

Imate li psa?