Jer je portret dvodimenzionalan. Navikli smo da nas osoba gleda ako su mu zenice okrenute prema nama. Ali pravo oko je trodimenzionalno, tako da se zenica može videti i u profilu i u tri četvrtine. A lik na slici je ravan. I kad su zenice u portretu usmerene direktno prema nama, onda ćemo ih iz bilo kog ugla, poput osobe koja nas posmatra. Ali ako su oči na portretu iskošene, tada nećemo moći da uhvatimo pogled sa njega, jer nikada nećemo videti zenice pune.

PS. Mona Lisa je čuveno remek delo reesansnog slikara Leonarda da Vinčija i predstavlja portret mlade dame Lize Del Đokondo iz Firence.