PROGRAMIRANJE KRISTALA 

Programiranje kristala vrši se uz pomoć vizualizacije i misaone energije, sa sasvim određenom svrhom, koja nam je potrebna, vezano uz taj kristal. Vrlo je...

ČIŠĆENJE KRISTALA

KRISTALI SE MOGU ČISTITI NA VIŠE NAČINA  Disajnom metodom, prebacivanjem kristala u visini naših grudi iz leve u desnu ruku, tako što udahnemo pa izdahnemo...

KAKO KRISTALI RASTU

Pokušaćemo razumeti postupak kojim nastaju kristali i moći koje kristali imaju u odnosu  na „obično “ kamenje upravo zahvaljujući postupku svog stvaranja koji ih natapa...

IZABERI SVOJ KRISTAL

Pristup odabiru svog kristala mora biti veoma ozbiljan. Izbor treba da uzme u obzir sve što znate o određenom kristalu sa jedne strane, a...

NEŠTO MALO O KRISTALIMA

Kristali su minijaturna skladišta, koja sadrže zapise o razvoju Zemlje kroz milione godina i nose neizbrisiva sećanja o moćnim silama koje su je oblikovale....